Nhà louis thông báo thay đổi logo

Logo website

Logo mới được chúng tôi thiết kế cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động, mục đích của logo là để giúp nhân viên, đối tác và khách hàng có cách nhìn nhận rõ ràng và nhận dạng thương hiệu của chúng tôi về thi công xây dựng, thiết kế nội thất và sản xuất đồ nội thất cổ điển Châu Âu. Logo mới được xây dựng từ ba yếu tố đó và kết hợp thành một hình ảnh rõ ràng, thống nhất, xác định có mục tiêu, định hướng, sứ mệnh. Đó là giá trị cốt lõi của Nhà Louis.

Xin thông báo và trân thành cảm ơn.

Logo website
Logo mới nhalouis